Kabinet wil af van stamrecht BV.

Geeft uw bedrijf een ontslagvergoeding aan een werknemer mee, dan kan hij ervoor kiezen om de vergoeding in een keer uit te laten keren of deze onder te brengen in een stamrecht. Bij eenstamrecht krijgt de werknemer recht op periodieke uitkeringen. Voldoet de werknemer aan de fiscale voorwaarden, dan geldt de stamrechtvrijstelling. De vergoeding is dan niet direct belast, maar de werknemer betaald pas belasting over de uitkeriingen. Hierdoor heeft de werknemer een tariefsvoordeel, omdat de periodieke uitkeringen (waarschijnlijk) in een lager belastingtarief vallen. De werknemer kan de belastingheffing dan uitstellen.

Aantrekkelijk

Het gevolg is dat er nu nog veel geld zit bij verzekeringen of in stamrecht-bv′s. Over deze bedragen is nog geen belasting betaald. Het kabinet zou de belastingheffing over deze bedragen graag naar voren halen. De ontslagvergoeding moet volgens VVD en PvdA direct belast zijn op het moment van verkrijging door de werknemer. Voor bestaande stamrecht-bv′s is dat niet meer mogelijk. Een tijdelijk lager tarief in de loonbelasting kan dan een oplossing zijn, zodat het aantrekkelijk is om het geld vervroegd uit de bv te halen. Op deze manier komt al dat geld uit de stamrecht-bv’s in een keer beschikbaar en dat moet een impuls geven aan de economie. Het plan gaat mogelijk onderdeel uitmaken van het bezuinigingspakket van minimaal € 6 miljard dat het kabinet binnenkort bekendmaakt.

Bron: Checklist Administratie, Jaargang 10 September 2013