Minimumloon 2016 juli

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 juli 2016 verhoogd.
Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2016:

– minimum maandloon: € 1.537,20
– minimum weekloon: € 354,75
– minimum dagloon: € 70,95

Minimumlonen voor mensen jonger dan 23 jaar:
Minimum jeugdlonen per 1 juli 2016, bron Staatscourant, nr 24815

tabel-min-loon-2016

Bron: www.flexnieuws.nl