Buitenlandse BTW-teruggaaf aanvragen vóór 1 oktober 2016

In uw btw-aangifte kunt u als BTW-ondernemer de aan uw bedrijf in rekening gebracht BTW in aftrek brengen. Dit geldt echter alleen voor de BTW die u in Nederland heeft betaald. In het buitenland betaalde BTW mag u niet via uw reguliere BTW-aftrek terugvragen. U heeft hiervoor twee opties. U kunt zich in het betreffende land aanmelden als BTW-ondernemer en daar BTW-aangifte doen. Ook kunt u dit regelen via de Nederlandse Belastingdienst. De fiscus zorg er dan voor dat uw verzoek bij de desbetreffende buitenlandse belastingdienst terechtkomt.

Teruggaafverzoek

Als u een teruggaafverzoek indient, moet u voldoen aan enkele voorwaarden. Uw bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd, u heeft in het EU-land waar u BTW terugvraagt geen BTW-aangifte gedaan en u gebruikt goederen en diensten voor BTW-belaste activiteiten. U moet vóór 1 oktober 2016 een verzoek bij de Belastingdienst indienen voor een teruggaaf van de buitenlandse BTW over 2015. Bij dit verzoeke moet u rekening houden met drempelbedragen. Het drempelbedrag is afhankelijk van het moment waarop u om de teruggaaf verzoekt. Vraagt u de buitenlandse BTW direct terug na afloop van het jaar, dan moet u het BTW-bedrag ten minste € 50 zijn. Bij lagere bedragen beslist het EU-land of uw verzoek wordt behandeld.

Via deze link kunt u buitenlandse BTW terugvragen via de Nederlandse fiscus.

Bron: Checklist Administratie