DGA kan schuld niet zomaar overnemen.

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een innige band met zijn BV. Zo is het niet ongebruikelijk dat een DGA zijn BV geld leent.
Kan de BV het geld niet terugbetalen, dan kan de DGA het bedrag afwaarderen en aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit mag niet zomaar: de lening moet wel zakelijk zijn,
met bijbehorende rente, aflossingsschema en zekerheden.

Onlangs diende bij Gerechtshof Den Haag een zaak waarin een DGA een schuld van zijn BV bij de bank had overgenomen. De schuldovername was echter onzakelijk. Na faillissement
van de de BV keurde de inspecteur (en na beroep ook de rechter) de aftrek af.

Via deze link ziet u wat de minimale vereisten inzake de leningsovereenkomst.

Bron: Checklist Administratie, jaargang 13, 6 september 2016.