Streep door DGA-pensioen.

Het opbouwen van pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is definitief verleden tijd. De eerste kamer heeft ingestemd met de Wet uitfasering pensioen
in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen.
Hierdoor moeten dga’s hun opgebouwde pensioenpotje omzetten naar een pensioenverplichting die het geld gelijkmatig over 20 jaar uitkeert. De andere mogelijkheid is om het pensioen af te kopen.

Door de instemming van de Eerste Kamer kan de wet in principe per 1 april 2017 al in werking treden.

Coulancetermijn
In principe volgt er per 1 april 2017 een coulancetermijn van 3 maanden, waarin dga’s aan de slag kunnen met het omzetten of afkopen van hun pensioen. De nieuwe aangenomen wet
voor het dga-pensioen geldt echter al met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Bron: FA Rendement