Verandering in de kleine ondernemersregeling vanaf 2020!

Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleine ondernemingsregeling vervangen door een nieuwe. In plaats van korting op de btw, kunt u vanaf 2020 kiezen voor vrijstelling.

Wat verandert er met de komst van de nieuwe kleine ondernemersregeling?

Gaat u gebruikmaken van de nieuwe kleine ondernemersregeling, dan hoeft u geen btw-aangifte meer te doen. Daarvoor gelden wel 2 voorwaarden:

  1. Uw omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar.
  2. En uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn.

Maar er verandert meer. De huidige kleine ondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, gebruikmaken van de nieuwe kleine ondernemersregeling.

Stel, ik kies vanaf 2020 voor de nieuwe regeling – wat zijn de gevolgen?

  • U doet geen btw-aangifte meer.
  • U brengt geen btw meer in rekening bij klanten.
  • U kunt de btw die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst. 
  • U moet uw omzet wél bijhouden in uw administratie. 
  • Vanaf het moment dat u deelneemt aan de nieuwe kleine ondernemersregeling, geldt de vrijstelling voor ten minste 3 jaar.

Kan ik me al aanmelden voor de nieuwe kleine ondernemersregeling?

Nog niet. Aanmelden kan vanaf 1 juni 2019. Wilt u vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de regeling? Zorg dan dat uw aanmelding vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is.

Hebt u nu een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan hoeft u zich niet zelf aan te melden

De Belastingdienst meldt u automatisch aan voor de vrijstelling. U ontvangt hierover van hun een aparte brief. Daarin leest u ook wat u moet doen als u niet gebruik wilt maken van de vrijstelling. 

Meer weten over de nieuwe regeling?

Uiterlijk 1 juni 2019 vindt u meer informatie op de website van de Belastingdienst.